6946065465 Άρβη, Βιάννου, Ηράκλειο papadakis.electric@gmail.com

Παπαδάκης Νικόλαος
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις - Αυτοματισμοί - KNX partner - Φωτοβολταϊκά - Ηράκλειο Κρήτη

Η επιχείρηση Παπαδάκης Νικόλαος η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, δραστηριοποιείται με συνέπεια και επαγγελματισμό, στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το 2005. Με εξειδίκευση και αξιοπιστία εξυπηρετεί παντός είδους ηλεκτρολογικές βλάβες στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη.
Έχοντας πολυετή εμπειρία και άριστη κατάρτιση, αναλαμβάνει Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Αυτοματισμούς, Έξυπνα κτίρια, Μελέτη & Εγκατάσταση KNX. 
 

 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Αυτοματισμοί
Μελέτη & Εγκατάσταση ΚΝΧ
Φωτοβολταϊκά