6946065465 Άρβη, Βιάννου, Ηράκλειο papadakis.electric@gmail.com

Άρβη, Βιάννου, Ηράκλειο, Ηρακλείου Τ.Κ.: 70004

Τηλέφωνο: 6946065465

E-mail: papadakis.electric@gmail.com

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 34082

Ιστοσελίδα: http://www.papadakiselectric.gr